Literárna súťaž pre všetkých, ktorí píšu a sú presvedčení, že píšu výborne.

Uzávierka súťaže je 31. marca 2017.

Súťaž vyhlasuje nezisková organizácia Kongen kult., n.o.

Partneri súťaže:

  • ART Štúdio Liptovský Hrádok - technické a priestorové zabezpečenie vyhlásenia výsledkov súťaže, propagácia súťaže,
  • Hotel - Camping Borová Sihoť - venujú ceny do súťaže,
  • Komunitná nadácia Liptov - venujú ceny do súťaže, propagácia súťaže,
  • Mesto Liptovský Mikuláš - venujú ceny do súťaže, propagácia súťaže,
  • REPROservis, s. r. o., Liptovský Mikuláš - grafické a printové zabezpečenie propagácie súťaže,
  • Slovenská národná galéria - Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku - venujú ceny do súťaže,
  • Vydavateľstvo F. R. & G. Ivanka pri Dunaji - venujú ceny do súťaže.

Hlavnú cenu: "Čítačku elektronických kníh-PocketBook" do súťaže venujú KongenKult., n.o. a Mesto Liptovský Hrádok