PROPOZÍCIE
Fotografickej súťaže KongenFoto 2021

 

Nezisková organizácia Kongen kult., n. o.

&

Martin Droppa


spoločne s Mestom Liptovský Hrádok, s Mestom Liptovský Mikuláš, so spoluorganizátormi a s partnermi vyhlasujú

1. ročník Fotografickej súťaže KongenFoto

Súťaž je určená pre neprofesionálne fotografky a neprofesionálnych fotografov z okresu Liptovský Mikuláš (prípadne z niekdajších okresov Liptovský Svätý Mikuláš a Liptovský Hrádok). Súťaže sa môže zúčastniť každý fotograf / fotografka vo veku minimálne 14 rokov (horná veková hranica nie je obmedzená), ktorý / ktorá sa narodil / narodila v okrese Liptovský Mikuláš, s trvalým alebo s prechodným pobytom v okrese Liptovský Mikuláš; študent / študentka - preukazne študujúci / študujúca v okrese Liptovský Mikuláš, alebo fotograf / fotografka, preukazne v okrese Liptovský Mikuláš pracujúci / pracujúca.

Za neprofesionálneho fotografa alebo fotografku, ktorý / ktorá sa Fotografickej súťaže KongenFoto 2021 môže zúčastniť, sa považuje fotograf / fotografka, ktorý / ktorá doteraz nevydal / nevydala svoju fotografickú tvorbu samostatne alebo kolektívne na komerčnej báze - v katalógu, v kalendári, v knihe, v propagačnom materiáli, v rôznych príručkách, bedekeroch, cestovateľských materiáloch a podobne - teda v dielach, ktoré boli alebo sú či budú určené na predaj.

V prípade účastníkov aj účastníčok súťaže, študujúcich alebo pracujúcich v okrese Liptovský Mikuláš (nemajúcich trvalý či prechodný pobyt v okrese Liptovský Mikuláš), treba v telese sprievodného e-mailu uviesť názov a adresu školy alebo názov a adresu zamestnávateľa - firmy, kde účastník / účastníčka študuje, pracuje. Vyhlasovateľ súťaže nebude tieto informácie nijako zneužívať alebo využívať a skúmať ich pravdivosť - vychádza sa z predpokladu serióznosti a pravdivosti údajov, ktoré účastník, účastníčka o sebe poskytne

.Každý účastník, každá účastníčka Fotografickej súťaže KongenFoto 2021 musí v telese sprievodného e-mailu uviesť aj svoju úplnú klasickú poštovú adresu a telefónne číslo (mobil, prípadne pevná linka) - a to za účelom prípadnej nevyhnutnej potreby kontaktovať účastníka či účastníčku súťaže zo strany vyhlasovateľa súťaže. 

 

Fotografická súťaž KongenFoto 2021
nemá klasické súťažné kategórie.


Cieľom, zámerom súťže je zdokumentovanie, zachytenie každodenného života, ktorý všetci žijeme a prežívame v čase a v priestore, v prostredí, kde sa pohybujeme, kde študujeme, pracujeme, kde sme doma - v tom najširšom význame a zmysle slova. Do súťaže je preto možné poslať najviac päť fotografií. Fotografie, obrazne povedané, symbolizujú štyri ročné obdobia + “piate obdobie roka” - tým sú rôzne udalosti, ktorými žijeme (napr. stužková, svadba, rodinná oslava, krstiny, koncert, zážitok v partii, ale i pohreb, rôzne neveselé udalosti a pod.). Fotografie, ktoré  do súťaže pošlete, musia mať objem dát minimálne 1 MB a maximálne 5 MB.  Fotografie treba poslať elektronickou poštou na adresu: droppa.martin@gmail.com - a to vo formáte JPG / JPEG. Súťaž je anonymná.
Vyhlasovatelia súťaže každému autorovi, každej autorke zaručujú, že pri akomkoľvek publikovaní ich fotografií budú fotografie označené ochrannou známkou - copyright - © - a menom a priezviskom autora, autorky snímky.
Termín uzávierky Fotografickej súťaže KongenFoto 2021: pondelok 3. januára 2022 o 23:59:59 hodine (čas odoslania e-mailu s fotografiami).
Vyhlasovatelia Fotografickej súťaže KongenFoto 2021 zostavili odbornú porotu súťaže a neskôr určia termín a miesto slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže. Účasť v porote prisľúbili (v abecednom poradí): Matúš Mydliar, Boris Németh, Robo Kočan, Ľubo Stacho, Vladimír Škuta starší, Danica Žiaková. Predsedom poroty s hlasom poradným je Martin Droppa. Organizátori súťaže postupne predstavia členku a členov poroty samostatnými profilmi predovšetkým na sociálnej sieti Facebook   Ocenení autori / autorky získajú hodnotné a originálne vecné i večné ceny. Všetky účastníčky a všetci účastníci Fotografickej súťaže KongenFoto 2021 dostanú rôzne darčeky od organizátorov a partnerov súťaže.

Vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo publikovať alebo použiť fotografie, zaslané do súťaže - napríklad v mesačníkoch miest Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš alebo na rôznych webstránkach celoštátnych médií i na webstránkach sociálnych sietí. Účatníci, účastníčky súťaže účasťou v súťaži berú na vedomie a súhlasia s tým, že im v tejto súvislosti nevzniká žiadny nárok na žiadnu finančnú odmenu a súčasne dávajú súhlas na takéto použitie fotografií, ktoré do súťaže poslali.

Partnermi Fotografickej súťaže KongenFoto 2021 sú:

Mesto Liptovský Hrádok, FB skupina Hrádocká kultúra, ART ŠTÚDIO Liptovský Hrádok, Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto pre všetkých Liptovský Mikuláš, FB skupina Ľuďom Mikuláša, Komunitná nadácia Liptov, Slovenský filmový ústav / Asociácia slovenských filmových klubov / predajňa Klapka.sk, Vydavateľstvo Absynt, Týždenník MY Liptovské noviny - Vydavateľstvo Petit Press, a., s., Bratislava, cddvdlp - Internetový predaj hudobných CD a LP, Hotel - Restaurant Borová Sihoť, Podtúreň - Roveň, REPROservis – tlačiareň & DTP, Pink Floyd Fanklub.CZ a ďalšie partnerské spoločnosti a organizácie.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte ma e-mailom na: droppa.martin@gmail.com
Všetky potrebné informácie o súťaži budú priebežne aktualizované na

www.kongenkult.sk