Porota:

  • Dana Guráňová - vedúca Oddelenia mládeže, športu a kultúry na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš
  • Naďa Kubányová - poetka, pracovníčka Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
  • Peter Laučík - publicista a novinár v slobodnom povolaní
  • Jana Mrlianová - zastupuje Komunitnú nadáciu Liptov
  • Anna Ondrejková - poetka
  • Danica Žiaková - referentka Odboru vnútorných vecí a kultúry na Mestskom úrade Liptovský Hrádok
  • Martin Droppa - publicista, novinár, fotograf a bloger - predseda poroty s hlasom poradným