Porota (v abecednom poradí):

  • Martin Droppa - predseda poroty s hlasom poradným, organizátor súťaže,
  • Marta Gerbocová - Mestský úrad Liptovský Mikuláš,
  • Martin Kráľ - Kongen kult., n. o., Iľanovo,
  • Naďa Kubányová - zeditorka literárnych textov, poetka,
  • Peter Laučík - spisovateľ, publicista,
  • Anna Ondrejková - poetka,
  • Danica Žiaková - Mestský úrad Liptovský Hrádok.