Kongen Script 2017

propozície III. ročníka literárnej súťaže

Nezisková organizácia Kongen kult., n. o., spoločne s Mestom Liptovský Hrádok, vyhlasuje

III. ročník Literárnej súťaže Kongen Script

Cieľom súťaže je podporiť literárnu tvorivosť autoriek a autorov na regionálnej úrovni v okrese Liptovský Mikuláš. Súťaž je určená pre neprofesionálne autorky a autorov. Do súťaže je potrebné poslať príspevky v dvoch súťažných kategóriách: poézia (básne) a próza (poviedka, úryvok z prozaického či dramatického textu, z textov na blogy, z denníkových záznamov, zo scenárov a podobne). Spodná veková hranica súťažiacich je 14 rokov, horná veková hranica nie je obmedzená. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto má trvalé alebo prechodné bydlisko v okrese Liptovský Mikuláš alebo v okrese študuje či pracuje.

Uzávierka súťaže je v piatok 31. marca 2017 o 23:59:59 hodine. Do tohto termínu je potrebné poslať súťažné príspevky na nižšie uvedenú e-mailovú adresu organizátora súťaže.

Do súťaže je potrebné poslať najmenej tri a najviac päť básní alebo prozaické texty v rozsahu namenej tri a najviac šesť normovaných strán (30 riadkov na strane - 60 znakov v riadku). Do súťaže je možné zapojiť sa aj v oboch kategóriách. Súťaž je anonymná. Jednotlivé príspevky do nej zaslané sa neoznačujú menom a priezviskom autorky, autora. Meno a priezvisko, adresu, prípadne názov školy alebo zamestnávateľa a kontaktný údaj je potrebné napísať do sprievodného e-mailu.

Príspevky formou príloh(y) vo formáte word posielajte na e-mailovú adresu: droppa.martin@gmail.com.

Podrobnosti o súťaži, napríklad zostavu poroty, priebežne zverejníme na www.kongenkult.sk.

Hlavná cena súťaže: "Čítačka elektronických kníh-PocketBook".


Martin Droppa

organizátor súťaže Kongen Script 2016