Porota 6. ročníka Literárnej súťaže KongenScript (v abecednom poradí):

predseda poroty:
  • Martin Droppa - publicista, novinár, bloger - člen poroty s hlasom poradným
členky a členovia poroty:
  • Marta Gerbocová - za Mesto Liptovský Mikuláš
  • Martin Kráľ - Kongen kult., n. o.
  • Peter Laučík - publicista, novinár, spisovateľ
  • Anna Ondrejková - poetka, spisovateľka
  • Ľubica Stančíková - redaktorka týždenníka MY Liptovské noviny
  • Danica Žiaková - za Mesto Liptovský Hrádok