Výsledky Literárnej súťaže KongenScript 2020
(6. ročník súťaže)


Hlavná cena súťaže - Helena Šmihulová - Laučíková (L. Hrádok)

Kategória ‘próza’
1. Matúš Mravec (L. Mikuláš)
2. Veronika Balažicová (L. Hrádok)
3. Marek Baláž (L. Mikuláš)

Kategória ‘poézia’
1. Marika Vrbičanová (Bratislava / L. Hrádok)
2. Lucia Iríčková (L. Hrádok)
3. Marek Baláž (L. Mikuláš)

Kategória '75. výročie konca II. svetovej vojny’
1. Marián Gejdoš (Bobrovec)
2. a 3. cena neboli udelené

Kategória ‘Môj domov’
1. Roman Baláž (L. Mikuláš)
2. Anastázia Svidovská (Liptov)
3. Ester Koroľová (L. Hrádok)

Ocenenie primátora Liptovského Mikuláša
Veronika Balažicová (L. Hrádok)
Ocenenie Mesta Liptovský Mikuláš: Helena Šmihulová - Laučíková (L. Hrádok)

Ocenenie primátora Liptovského Hrádku
Jana Badinková (L. Mikuláš)
Ocenenie Mesta Liptovský Hrádok: Ester Koroľová (L. Hrádok)

Cena tvorivých snáh: Ester Koroľová (L. Hrádok)